Vår verksamhet

Vi är en liten, relativt nystartad ideell förening och har ännu inte resurser att organisera särskilt mycket aktiviteter. Vi välkomnar engagerade medlemmar med egna idéer som vill hjälpa oss att utvidga verksamheten. Våra medlemmar har en stor åldersmässig och geografisk spridning. Vi har digitala medlemsmöten varje månad samt sociala träffar online och än så länge i Stockholmsområdet. I övrigt ägnar vi oss främst åt opinionsbildning kring homo- och bisexuellas rättigheter. Våra remissyttranden, debattartiklar och kritiska granskningar av myndighetsrapporter och offentligt informationsmaterial kan läsas nedan.

Vår ordförande gästar Regnbågspodden.

Vårt uttalande (PDF) apropå strykningen av vår programpunkt under Stockholm Pride 2023.

Debattartiklar      Remisser      LHB granskar