Om oss

LHB-förbundet är en förening för lesbiska, homosexuella och bisexuella. Vi startade för att vi ser ett behov av att organisera oss specifikt kring frågor som rör sexuell läggning. Dels vill vi värna den gängse definitionen av homosexualitet som exklusivt samkönad attraktion. Dels vill vi värna rätten att organisera oss separat utan att behöva samorganiseras under ett ständigt växande hbtqia-paraply. Vi samarbetar gärna med andra grupper i specifika frågor, men motsätter oss den rutinmässiga hopklumpningen av sexuell läggning med könsidentitet m.m., då detta inte tillvaratar gruppernas olika intressen.

RFSL har ju bytt namn från "riksförbundet för sexuellt likaberättigande" till "riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter". Vi ser oss som det nya riksförbundet för samkönat attraherades sexuella likaberättigande. Även föreningar som Lesbisk Makt, som ser ut att vara specifikt för lesbiska, släpper in vem som helst oavsett kön och sexuell läggning. Vi i LHB-förbundet välkomnar könsseparatistisk och annan särorganisering inom vår förening. 

Vi är en självständig förening men löst knutna till LGB Alliance som del i deras internationella nätverk av vänföreningar.

Om du vill veta mer om föreningen eller är journalist eller liknande som vill komma i kontakt med oss kan du höra av dig till info snabel-a lhbsverige punkt se.

Verksamhet     Bli medlem