LHB-förbundet granskar MUCF

Vi granskar MUCF:s rapport Unga hbtqi-personers levnadsvillkor och finner att den har stora metodbrister och är full av illa underbyggda tolkningar, slutsatser och rekommendationer. Den har också ett oproportionerligt fokus på transpersoner bland de olika grupper rapporten ska handla om, och saknar helt ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Det är anmärkningsvärt att skriva en hel rapport om "hbtqi-ungdom" utan att kommentera eller försöka förklara den explosionsartade ökningen av transidentiteter och bisexuella identiteter bland framför allt unga tjejer. Vi har begärt ut kompletterande siffror från Folkhälsomyndigheten och MUCF för vår granskning.

Läs granskningen (PDF)

I ett appendix granskas separat rapportens tre kapitel skrivna av forskare utanför MUCF. Dessa bygger alla på intervjustudier, två enbart med transungdomar och det tredje med "hbtq-ungdomar" med en övervikt transpersoner. Teoretiska modeller som "minoritetsstress" och "mikroaggressioner" får styra tolkningarna av intervjumaterialet. Vi gör en annan tolkning och ifrågasätter de långtgående rekommendationer för bland annat skolans verksamhet forskarna gör.

Läs appendix (PDF)