Bli medlem

För att bli medlem i LHB-förbundet behöver du vara homo- eller bisexuell, minst 18 år och medborgare eller boende i något av de nordiska länderna. Du måste också acceptera föreningens portalparagraf. Naturligtvis kan eller vill vi inte styra någons tankar, och du behöver inte hålla med om precis allt i portalparagrafen, men du måste vara beredd att respektera den inom föreningen och när du representerar föreningen utåt.

Bli medlem genom att kontakta oss på medlem snabel-a lhbsverige punkt se och ange namn, adress, telefonnummer, epost, födelsedatum (ej de fyra sista siffrorna i personnumret!) och kön (kvinna eller man). Genom att skicka dina uppgifter godkänner du att vi lagrar dem i ett medlemsregister som förvaras säkert. Personuppgifter kommer inte att delas med tredje part eller användas i några kommersiella syften. Medlemsavgiften är hundra kronor per år eller valfri högre summa.

Om du vill stödja oss ekonomiskt utan att bli medlem kan du kontakta oss på info snabel-a lhbsverige punkt se.

Medlemmar berättar