Pil som pekar nedåt

Förbundet för lesbiska, homosexuella och bisexuella

Varför LHB-förbundet?

LHB-förbundet är en förening för lesbiska, homosexuella och bisexuella. Vi vill värna rätten att organisera oss separat utan att behöva samorganiseras under ett ständigt växande hbtqia-paraply. Vi är trötta på att vara alibi och maskot för andras kamper som ibland går direkt emot våra intressen och rättigheter. Vi står upp mot exploatering exempelvis inom surrogat- och sexindustrin, mot livslång medikalisering av unga och mot medicinsk konvertering av homosexuella.

Om oss

Se det senaste från oss

Våra remissvar

Om regeringens hbtqi-strategiska handlingsplan

LHB-förbundet har framfört synpunkter till Arbetsmarknadsdepartementet apropå en hbtqi-strategisk handlingsplan. Våra synpunkter är bland annat att det inte bör finnas någon hbtqi-strategisk handlingsplan eller några hbtqi-strategiska myndigheter.

Läs mer

Vi granskar

Skolverket om "Trans, könsidentitet och könsuttryck"

Vi har granskat det stöd om ”Trans, könsidentitet och könsuttryck” Skolverket tagit fram i samarbete med transaktivistforskaren Irina Schmitt. Skolverket tar i stödet tydligt ställning för att kön handlar om identitet och inte om det biologiska könet, och förespråkar social transition av skolungdom.

Läs mer

Medlemmar berättar

"Den hjärntvätt mina lärare hade utsatt mig för var under all kritik"

I de tidiga tonåren var jag något av en pojkflicka, som kände ett starkt främlingskap inför andra tjejer i sin ålder och som hellre sällade sig till grabbarna. Under stark påverkan av några av mina lärare kom jag hastigt och lustigt till insikt om att jag var trans...

Läs mer